BotniaVasan 2022

Botniavasan 13.2.2022

Vi planerar genomföra botniavasan 13.2.2022. Mer info kommer här.

Ingen försäkring finns för skidåkare, så man skidar på egen risk.  Vi planerar att genomföra botniavasan, men covid-läget kan medföra ändringar. Man kan tex behöva covid-intyg för att gå in till Norrvalla för att äta eller duscha. De covid-regler som gäller 13.2 är de som vi måste följa.

”Vårt mål är Din hälsa”