Info

Anvisningar till deltagare i BotniaVasan 10.2.2019

Tävlingskansli:
Tävlingskansliet vid Norrvalla är öppet:
-lördag 9.2 kl.  15:00 — 19:00
-söndag 10.2 kl. 07:30 — 17:00

Starten:
Starten för 52km är kl. 10.00, och för 24km klo 11:15 på Norrvalla-området. Kom i god tid.

Startkuvert:
Startkuvert, som innehåller startnummerlappar med axelband, självhäftande skidmärken, namnlapp, lapp för medicinskt information och matbiljett avhämtas från Norrvallas aula under ovannämnda tider. OBS: på startkortet finns även en klisterlapp med årtalet som du kan klistra bakpå medaljen. Skidmärken bör limmas på främre delen av skidorna. Torka av skidor noggrant före limmandet, helst inomhus.

Tidtagning:
Tidtagningen sker med hjälp av chips som finns på nummerlappen i startkuvertet.

GPS-uppföljning:
Ett antal skidåkare kommer att förses med GPS-sändare. Dessa skidares framfart i spåret kan följas på vår hemsida. Arrangören förbehåller sig rätten att utse skidåkare som förses med sändare. Sändarna utdelas vid nummerutdelningen på söndagen kl. 9.00 – 9.30. Utvald skidåkare som avlägsnar sändaren under loppet diskvalificeras.

Efteranmälning:
Ordinarie anmälan stänger 31.1 klockan 23:59. Det går att anmäla sig fram till 1h före start men då är priset 100€.

Annullering av anmälan:
Vid sjukdomsfall kan anmälan för 2019 överflyttas till 2020 mot uppvisande av läkarintyg. Vid flytt debiteras en administrativ avgift om 10 €. Läkarintyg kan sändas till BotniaVasan c/o Sjöblom, Krooksbackvägen 13, 66600 VÖRÅ senast den 1.3.

Parkering:
Det finns gott om parkeringsplatser vid Norrvalla. Undvik att parkera längs vägarna.

Överdragskläder:
Vid avhämtandet av startkuvert får du en plastpåse som du skall sätta dina överdragskläder i. Bind ihop påsen och fäst din namnlapp på påsen. Lägg sedan påsen bredvid nätet längs vänstra kanten av startfältet (mot Norrvalla). Påsarna transporteras till målområdet.

Startled:
På startplatsen finns 3 olika startled. Vid anmälningen kan ni ange önskat startled. De som önskar startled 1 eller 2 bör i meddelanderutan ange meriter vid anmälningen. Arrangören fastställer slutgiltigt startled 1 utgående från resultat i BotniaVasan 2012-2017 eller andra motsvarande skidmeriter.

Startled 1: Tävlingsåkare och supermotionärer (sluttid 2,5 – 3h). Deltagare i veteran-FM.
Startled 2: För de som håller hög fart (sluttid 3 – 4 h).
Startled 3: För dem som inte har lika bråttom

Skidstil:
Klassisk åkstil gäller under hela loppet. Stilbrott medför diskvalificering.

Stavlängd
Stavarnas längd bör vara enligt regler. Övervakning sker. Mätstation på startområdet där man även själv kan mäta stavarna.

Spurtpris:
Spurtpris (150 €) ges till den som först kommer till Kimo och fullföljer loppet. Gäller både dam- och herrklassen. Priset fås vid prisutdelningen.

Vätskestationer:
Det finns sju vätskestationer längs banan.

  • Tuckor (8 km)
  • Kuckus (14 km)
  • Kimo (20,5 km)
  • Komossa (29 km)
  • Röukas (35,5 km)
  • Kalapää (41 km)
  • Vörsmossen (46 km)

Rekommenderas att du dricker rikligt vid varje station.

Toaletter finns vid Tuckor, Kimo bruk, Komossa skola och vid Röukas och Kalapää träsk.

Sjukvård:
Sjukvårdsrum finns vid Norrvalla. Mottagningen öppnas kl. 07.00 på söndag. Första-hjälp-service finns vid samtliga stationer. Räddningspersonal har rätt och skyldighet att ta löpare av spåret om skäl härtill anses föreligga. En Första-hjälp-patrull åker efter de sista åkarna.
OBS! Ser du att någon av de andra deltagarna behöver hjälp meddela genast till funktionärerna vid närmaste station.

Försäkringar:
Deltagarna är olycksfallsförsäkrade under loppet. I övrigt deltar man på egen risk. Vid olycksfall bör arrangören omedelbart informeras om vad som hänt.

Bryta loppet:
Är du av någon anledning tvungen att bryta loppet måste du uppsöka sjukvården vid närmaste station. Värmande filtar finns att fås vid behov. Transport till målet vid Norrvalla ordnas enligt följande tidtabell:

Bil 1 – Tuckor 11.30, Kuckus 11.45, Kimo 12.15, Komossa 12.45, Röukas 13.15.
Bil 2 – Kuckus 12.30, Kimo 13.00, Komossa 13.30, Röukas 14.00.
Bil 3 – Röukas 14.45, Kalapää 15.30.

Spärrtider:
Vi beräknar maxtid i loppet på ca 8 timmar. Den som anländer till Kalapää efter kl. 16.00 tas ur spåret. Transport ordnas till målet.

Vallning:
Ingen vallningsservice vid Norrvalla. Egen vallning kan göras i källaren på Fredrikssons gården.

Vallningsservice under loppet:
Vid stationerna tillhandahålls lättare vallningsservice, främst fästvallning.

Reservutrustning under loppet:
Reservskidstavar finns efter första backen samt efter 2 kilometers skidåkning. Vid alla stationer finns reservstavar bredvid stationernas portaler. Det som du lånar återlämnas vid tävlingskansliet på Norrvalla efter målgången. Lånar du av privatpersoner vid spåret hör det även till att det återlämnas till tävlingskansliet.

Målgång:
Målet är beläget vid Norrvalla. Vid målgången erhåller du genast medalj. Efter dusch / bastu och om du så önskar besök i simhallen är det dags för restaurangen där du får en måltid mot uppvisande av din matbiljett.

Omklädning och tvätt:
Damerna i terapiavdelningen, herrarna i sporthallen där det även finns duschrum samt i simhallen.

Prisutdelning:
De tre första placeringarna i herr- och damklassen erhåller penningpriser 300, 200 och 100 €.
Spurtpris om 150 € erhåller första dam och herr i Kimo.
Prisutdelning till de 10 första i damklassen och de 15 främsta i herrklassen sker ca kl. 14.00. i idrottshallen.

Medalj delas ut genast efter målgång. Diplom med namn och sluttid fås från Norrvallas aula, Du kan även skriva ut diplomet själv från Ultimates sidor efter loppet. Utlottningspriser bland alla deltagare kan avhämtas i idrottshallen där en lista på vinnare publiceras.

Allmänna anvisningar:
Respektera ordningsvakterna anvisningar, speciellt vid parkeringsplatser och vägövergångar. Håll till höger spår om andra åkare vill passera. Ingen har rätt att kräva ur spår.

Resultatlistor:
Preliminära resultatlistor anslås på resultattavlan utanför tävlingskansliet. Resultaten publiceras på internet samt på ultimates resultat-tjänst. På ultimates app kan du följa med mellantider och resultat i realtid.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN