Frivillig spåravgift 2020-2021 Vapaaehtoinen latumaksu

Frivillig spåravgift för Botniaspåret säsong 2020-2021 kan betalas till kontonummer Norrvalla Sport FI8540550011946320, eller med MobilePay till nummer 80135. Märk gärna betalningen “Botniaspåret”. Spåravgiften är frivillig och kan vara 10 – 30€. Tack för att ni är med och stöder skidspåren.

Vapaaehtoinen latumaksu Botnialatu kaudelle 2020-2021 voi maksaa tilille: Norrvalla Sport FI8540550011946320, tai MobilePay numeroon 80135. Laita viesti “Botnialatu”. Latumaksu on vapaaehtoinen ja voi olla esimerkiksi 10 – 30€. Kiitos että olette mukana tukemassa hiihtolatujen huoltoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *