Info

Preliminära anvisningar till deltagare i BotniaVasan 9.2.2020

Regler:
I tävlingen följs internationella regler (FIS). De som uppträder olämpligt eller bryter mot reglerna straffas enligt FIS regler.
                                                                                                                                              Tävlingskansli:
Tävlingskansliet vid Norrvalla är öppet:
-lördag 8.2 kl.  15:00 — 19:00                                                                                                  -söndag 9.2 kl.  07:00 — 17:00

Starten:
Starten för 52 km är kl. 10.00, och för 25 km ca. kl. 11:20 på Norrvalla-området. Kom i god tid.

Startkuvert:
Startkuvert, som innehåller startnummerlappar med axelband, självhäftande skidmärken, namnlapp, lapp för medicinskt information och matbiljett avhämtas från Norrvallas aula under ovannämnda tider. OBS: på startkortet finns även en klisterlapp med årtalet som du kan klistra bakpå medaljen. Skidmärken bör limmas på främre delen av skidorna. Torka av skidor noggrannt före limmandet, helst inomhus.

Tidtagning:
Tidtagningen sker med hjälp av chips som finns på nummerlappen i startkuvertet.

GPS-uppföljning:
Ett antal skidåkare kommer att förses med GPS-sändare. Dessa skidares framfart i spåret kan följas på vår hemsida. Arrangören förbehåller sig rätten att utse skidåkare som förses med sändare. Sändarna utdelas vid nummerutdelningen på söndagen kl. 9.00 – 9.30. Utvald skidåkare som avlägsnar sändaren under loppet diskvalificeras.

Efteranmälning:
Det är ännu oklart om vi kan ta emot efteranmälningar.

Annullering av anmälan:
Vid sjukdomsfall kan anmälan överflyttas till följande år mot uppvisande av läkarintyg. Vid flytt debiteras en administrativ avgift om 10 €. Läkarintyg skall skannas och sändas till info@botniavasan.fi  senast den 1.3.

Parkering:
Det finns gott om parkeringsplatser vid Norrvalla. Undvik att parkera längs vägarna.

Överdragskläder:
Vid avhämtandet av startkuvert får du en plastpåse som du skall sätta dina överdragskläder i. Bind ihop påsen och fäst din namnlapp på påsen. Lägg sedan påsen bredvid nätet längs vänstra kanten av startfältet (mot Norrvalla). Påsarna transporteras till målområdet.

Uppvärmning och testning av skidor:
Tävlingsspåret stängs 15 min innan start. Uppvärmning och testning av skidor mot skidcentrum söder om startfältet.

Startled:
På startplatsen finns 3 olika startled. Vid anmälningen kan ni ange önskat startled. De som önskar startled 1 eller 2 bör i meddelanderutan ange meriter vid anmälningen. Arrangören fastställer slutgiltigt startled 1 utgående från resultat i BotniaVasan 2017-2019 eller andra motsvarande skidmeriter.                OBS! Vill man seeda upp sig i startleden (startlista kommer på fredag) så tag kontakt med e-post eller gå till kansliet senast kl. 17 på lördagen 8.2.2020 och ange meriter och startledsönskemål.

Startled 1: Tävlingsåkare och supermotionärer (sluttid 2,5 – 3h).
Startled 2: För de som håller hög fart (sluttid 3 – 4 h).
Startled 3: För dem som inte har lika bråttom

Skidstil:
Klassisk åkstil gäller under hela loppet. Skidstilen kontrolleras från start till mål. Stilbrott medför sanktioner enligt FIS regler.

Stavlängd
Stavarnas längd bör vara enligt regler. Övervakning sker. Mätstation på startområdet där man även själv kan mäta stavarna.

Spurtpris:
Spurtpris (150 €) ges till den som först kommer till Kimo och fullföljer loppet.  Skyltar med avstånd kvar finns. Gäller både dam- och herrklassen. Priset fås vid prisutdelningen.

Vätskestationer:
Det finns sju vätskestationer längs banan.

  • Tuckor (8 km)
  • Kuckus (14 km)
  • Kimo (20,5 km)
  • Komossa (29 km)
  • Röukas (35,5 km)
  • Kalapää (41 km)
  • Vörsmossen (46 km)

Rekommenderas att du dricker rikligt vid varje station. Sportdryck, saft, vatten,  blåbärssoppa och russin på alla stationer. Lite kaffe och tilltugg på de senare stationerna från Komossa.

Toaletter finns vid Tuckor, Kimo bruk, Komossa skola och vid Röukas och Kalapää träsk.

Sjukvård:
Sjukvårdsrum finns vid Norrvalla. Mottagningen öppnas kl. 07.00 på söndag. Första-hjälp-service finns vid samtliga stationer. Räddningspersonal har rätt och skyldighet att ta löpare av spåret om skäl härtill anses föreligga. En Första-hjälp-patrull åker efter de sista åkarna.
OBS! Ser du att någon av de andra deltagarna behöver hjälp meddela genast till funktionärerna vid närmaste station.

Försäkringar:
Deltagarna är olycksfallsförsäkrade under loppet. I övrigt deltar man på egen risk. Vid olycksfall bör arrangören omedelbart informeras om vad som hänt.

Bryta loppet:
Är du av någon anledning tvungen att bryta loppet måste du uppsöka sjukvården vid närmaste station. Värmande filtar finns att fås vid behov. Transport till målet vid Norrvalla ordnas enligt följande tidtabell:

Bil 1 – Tuckor 11.30, Kuckus 11.45, Kimo 12.15, Komossa 12.45, Röukas 13.15.
Bil 2 – Kuckus 12.30, Kimo 13.00, Komossa 13.30, Röukas 14.00.
Bil 3 – Röukas 14.45, Kalapää 15.30.

Spärrtider:
Vi beräknar maxtid i loppet på ca 8 timmar. Den som anländer till Kalapää efter kl. 16.00 tas ur spåret. Transport ordnas till målet.

Vallning:
Vi försöker ordna vallaservice vid Norrvalla i år, men det är ännu oklart. Egen vallning kan göras i källaren på Fredrikssons gården eller i verkstaden.

Vallningsservice under loppet:
Vid stationerna tillhandahålls lättare vallningsservice, främst fästvallning.

Reservutrustning under loppet:
Reservskidstavar finns efter första backen samt efter 2 kilometers skidåkning. Vid alla stationer finns reservstavar bredvid stationernas portaler. Det som du lånar återlämnas vid tävlingskansliet på Norrvalla efter målgången. Lånar du av privatpersoner vid spåret hör det även till att det återlämnas till tävlingskansliet.

Målgång:
Målet är beläget vid Norrvalla. Vid målgången erhåller du genast medalj. Efter dusch / bastu och om du så önskar besök i simhallen är det dags för restaurangen där du får en måltid mot uppvisande av din matbiljett.

Omklädning och tvätt:
Damerna i terapiavdelningen, herrarna i idrottshallen där det även finns duschrum samt i simhallen.

Prisutdelning:
De tre första placeringarna i herr- och damklassen erhåller penningpriser 300, 200 och 100 €.
Spurtpris om 150 € erhåller första dam och herr i Kimo.
Prisutdelning till de 10 första i damklassen och de 15 främsta i herrklassen samt medaljer i FM-klasserna sker ca kl. 14.00. i idrottshallen.

Medalj åt alla delas ut genast efter målgång. Diplom med namn och sluttid fås från Norrvallas aula, Du kan även skriva ut diplomet själv efter loppet. Utlottningspriser bland alla deltagare kan avhämtas i ett klassrum där en lista på vinnare publiceras.

Allmänna anvisningar:
Respektera ordningsvakterna anvisningar, speciellt vid parkeringsplatser och vägövergångar. Håll till höger spår om andra åkare vill passera.  Ingen har rätt att kräva ur spår. I starten finns ca. 20 spår. Man får i sin egen startgrupp välja position själv. Efter vägen delar spåret på sig. Några spår går längs vallen och några spår rundar vallen till höger. Var försiktiga när spåren möts igen innan backen. I backen 3 spår. Minst 2 spår längs hela rutten. På målrakan 3 spår. I vissa kurvor och backar är det inget spår draget utan man kan svänga normalt eller ploga i backen. Dock finns inte så många stora backar. Då spåret tar slut/börjar är det utmärkt med granris. Alla vägövergångar är bemannade. Var försiktig. Temperaturen mäts varje timme innan start. Noteras på speakervagnens vägg.

Speaker:
Lalle Broberg fungerar som speaker. Han ger viktig information innan start och sköter om starten med nedräkning och signal.

Resultatlistor:
Preliminära resultatlistor anslås på resultattavlan utanför tävlingskansliet. Resultaten publiceras på internet samt på EQ-Timings resultat-tjänst.

Protester:
Protester bör ske skriftligen på blankett som kan fås från kansliet. Protester enligt regler ICR 387. Protestavgift 80 € betalas kontant.

Jury:
Juryn består av TD, , tävlingsledare Mikael Bäck (micke.back(at)edu.vora.fi, 050-3580685) och sekreterare Kurt Söderberg.

Inställd tävling:
Om tävlingen av någon orsak måste ställas in kan 50 % av anmälningsavgiften återbetalas.

Olyckor och sjukdom:
Vid olyckor och sjukdomsfall bör man ringa 112 och dessutom kontakta säkerhetsansvariga, Andreas Storbacka 040-1841399

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN